ЗММ Враца
  :: Профил    :: Продукти    :: Услуги    :: Клиенти    :: Контакти  
English  English
Bulgarian  Български

Проект "Подобряване на производствения капацитет в "ЗММ-ВРАЦА" АД"

Декларация на ръководството на ЗММ Враца по здраве и безопасност при работа

"Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0929-C01 с предмет „Закупуване на хоризонтален обработващ център - 1 брой”